donderdag 13 juni 2019       09:00-11:00

Locatie: ten huize van Henriette Feith   Berkenweg 38   Amersfoort

MoMA plenaire vergadering

Evualatie 2018-2019 / vooruitblik 2019-2020

agenda

1. Opening 

2. Stand van zaken MoMA op dit moment 

3. Evaluatie activiteiten afgelopen seizoen 

4. Ideeën en plannen aankomend jaar 

6. Vaststelling data  

 

7. Rondvraag