Activiteiten voor en door leden

  • Een jaarlijkse info-markt in combinatie met een leerlingenconcert in Amersfoort waarop de diverse leden hun les- en concertpraktijk kunnen promoten.
  • Samenwerking op het gebied van samenspel (kamermuziek) tussen de diverse lespraktijken.
  • Ieder lid onderneemt eens per jaar een intervisie-activiteit als onderdeel van ieders permanente beroepsontwikkeling.
  • Diverse¬†ledenbijeenkomsten / cursusdagen waarbij een spreker (in- of extern) wordt uitgenodigd.