Bestuur

Muziek Op Maat Amersfoort kiest er voorlopig voor geen rechtsvorm aan te nemen. Dat betekent dat er feitelijk geen sprake is van een bestuur. De dagelijkse gang van zaken wordt op dit moment gedaan door een kerngroep van leden.

 

 

Oprichters Muziek Op Maat Amersfoort

Corien van den Berg (piano), Henriette Feith (sopraan), Nienke Frankena ((alt)viool), Judith Jamin (harp), Francien Post (fluit). 

 

Huidige kerngroep

Karen van Dellen (piano), Henriette Feith (sopraan), Claire Broekhuis-Smoorenburg (panfluit), Judith Jamin (harp), Francien Post (fluit). 

 

  • Voorzitterschap vergaderingen                              roulerend
  • Verslaglegging                                                          roulerend
  • Websitebeheer en centraal aanspreekpunt         Judith Jamin
  • Contributiebeheer                                                    Francien Post
  • Beoordeling aanname nieuwe leden                    allen