Contributie

Voorlopig is de jaarlijkse contributie vastgesteld op €100,00 (in één keer in juni te voldoen). Van dit geld worden de jaarlijkse activiteiten betaald. Jaarlijks zullen de uitgaven aan de leden verantwoord worden. 

 

Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk voor een volgend seizoen, zonder restitutie van reeds betaalde of verschuldigde contributie. Opzegging vor het volgende seizoen gebeurt per mail vóór 1 juli van het lopende seizoen.