Contributie

Voorlopig is de jaarlijkse contributie vastgesteld op €100,00 (in één keer te voldoen). Van dit geld worden de jaarlijkse activiteiten betaald. Jaarlijks zullen de uitgaven aan de leden verantwoord worden.