Leden

Leden zijn zelfstandig werkzaam (liefst ook woonachtig) in en om Amersfoort. Leden dienen in het bezit te zijn van een diploma van een geaccrediteerde conservatorium opleiding (HBO). Leden zijn zowel docerend als uitvoerend actief. Docerende leden zonder concertpraktijk kunnen eveneens lid worden mits overtuigend aantoonbaar werkend in het veld.

Van aspirant leden wordt gevraagd hun diploma te overleggen. Een aanvraag voor het lidmaatschap kan ingediend worden middels het contacformulier. Lidmaatschap vindt plaats op voordracht en zal binnen 4 weken besproken.