Doel

  • Het bundelen van krachten en talenten van professioneel werkende uitvoerende en docerende Amersfoortse musici met een eigen lespraktijk.
  • Kwaliteitsborging d.m.v. intervisie, samenwerking en normering.
  • Het vormen van één partij richting derden.