Zelf professional en lid worden?

Muziek opMaat Amersfoort is een samenwerkingsverband in doorlopende ontwikkeling. Lid worden betekent dan ook een actieve rol spelen binnen dit samenwerkingsverband op het gebied van meedenken en vorm geven aan het geheel. 

Kijk verder om een indruk te krijgen van Muziek opMaat Amersfoort en de toelatingscriteria. 

Marlies de Roos
Marlies de Roos

Muziek opMaat Amersfoort onderstreept dat je samen sterk staat.

Met onze ‘club’ laten we zien dat gezelligheid en gedegen expertise hand in hand kunnen gaan!


Doel

 • Het bundelen van krachten en talenten van professioneel werkende uitvoerende en docerende Amersfoortse musici met een eigen lespraktijk.
 • Kwaliteitsborging d.m.v. intervisie, samenwerking en normering.
 • Het vormen van één partij richting derden.

Criteria voor leden

Leden zijn zelfstandig werkzaam (liefst ook woonachtig) in en om Amersfoort. Leden dienen in het bezit te zijn van een diploma van een geaccrediteerde conservatorium opleiding (HBO). Leden zijn zowel docerend als uitvoerend actief. Docerende leden zonder concertpraktijk kunnen eveneens lid worden mits overtuigend aantoonbaar werkend in het veld.

 

Van aspirant leden wordt gevraagd hun diploma te overleggen. Een aanvraag voor het lidmaatschap kan ingediend worden middels het contacformulier.

 

Lidmaatschap vindt plaats op voordracht en zal binnen 4 weken besproken. 

 

Francien Post
Francien Post

Met deze inspirerende musici is 1 + 1 niet 3, maar 30!


Activiteiten voor en door leden

 • Een jaarlijks leerlingenconcert in Amersfoort waarop de diverse leden hun les- en concertpraktijk kunnen promoten.
 • Samenwerking op het gebied van samenspel (kamermuziek) tussen de diverse lespraktijken.
 • Diverse ledenactiviteiten (sommige ook toegankelijk voor niet-leden) waarbij een spreker (in- of extern) wordt uitgenodigd.

Contributie

Voorlopig is de jaarlijkse contributie vastgesteld op €100,00 (in één keer in juni te voldoen). Van dit geld worden de jaarlijkse activiteiten betaald. Jaarlijks zullen de uitgaven aan de leden verantwoord worden. 

 

Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk voor een volgend seizoen, zonder restitutie van reeds betaalde of verschuldigde contributie. Opzegging voor het volgende seizoen gebeurt per mail vóór 1 juli van het lopende seizoen.

Nienke Frankena
Nienke Frankena

Het is enorm inspirerend om verbonden te zijn met zoveel enthousiaste en goede docenten.

 

Samen kun je zoveel meer dan alleen!


Bestuur

Muziek opMaat Amersfoort kiest er voorlopig voor geen rechtsvorm aan te nemen. Dat betekent dat er feitelijk geen sprake is van een bestuur. De dagelijkse gang van zaken wordt op dit moment gedaan door een kerngroep van leden.

 

Oprichters Muziek opMaat Amersfoort

Corien van den Berg (piano), Henriette Feith (sopraan), Nienke Frankena ((alt)viool), Judith Jamin (harp), Francien Post (fluit). 

 

Huidige kerngroep

Karen van Dellen (piano), Henriette Feith (sopraan), Claire Broekhuis-Smoorenburg (panfluit), Judith Jamin (harp), Francien Post (fluit). 

 

 • Voorzitterschap vergaderingen                              roulerend
 • Verslaglegging                                                          roulerend
 • Websitebeheer en centraal aanspreekpunt         Judith Jamin
 • Contributiebeheer                                                    Francien Post
 • Beoordeling aanname nieuwe leden                    allen

Aanmelden

Aanmelden kan d.m.v. onderstaand contactformulier. Je hoort van ons binnen een maand. 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.